MUSIKKVIDEOER

Vi kan tilby:

Har du laget vakker musikk? Vi kan lage bilder til musikken din. Vi hjelper deg med å lage musikkvideo ut i fra dine ønsker. Du kan komme med et manus som vi omsetter til film eller du kan komme med en idé som kan være utgangspunkt for en musikkvideo. Neste skritt blir da å utarbeide et manus, dette er noe vi kan gjøre for deg eller vi kan utarbeide manuset i fellesskap. Det blir selvfølgelig ikke produsert noen musikkvideo før begge parter er enige om hvordan produktet skal bli.