REFERANSER

I 2011-2012 hadde Stian Syversen ansvaret for lydteknikken på innspillingen ”PACEM”. En innspilling med harpesolo,Sølvguttene og sangsolister på ESB records. Det løste han på en utmerket måte. Han har et glimrende øre for sang og kor fra sin bakgrunn som sanger i Sølvguttene, og det ga innspillingen en god forankring. Han jobber raskt og grundig, og tilegner seg ny kunnskap med iver, en viktig egenskap hos en lydtekniker.

Stian har et naturtalent for å gi harpen den rette klangvaløren med sine mange overtoner.
Jeg vil gjerne anbefalle ham varmt til mine musikerkolleger.
Harpist,
Ellen Sejersted Bødtker
www.harpe.no
NRK`s guttekor Sølvguttene har ved en rekke anledninger brukt tidløs film for dokumentasjonsopptak med mer. Resultatet har vært av ypperlig kvalitet. Vi har også benyttet Stian A. Syversen som lydmann på innspillinger av forskjellige slag. Jeg kan gi Stian A. Syversen og tidløs film mine beste anbefalinger
Dirigent og daglig leder i Stiftelsen Sølvguttene,
Fredrik Otterstad